ธรรมชาติของโครงคิ้วและ การออกแบบทรงคิ้ว

การออกแบบทรงคิ้ว ให้เหมาะสมกับใบหน้า โดยหลักการออกแบบโครงคิ้วที่ถูกต้องได้รูป จะต้องออกแบบให้รับกับรูปหน้าต้องคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานของคิ้วและตา รวมถึงรูปหน้าเรียกว่า การออกแบบทรงคิ้ว แบบ standard eyebrow เป็นโครงคิ้วแบบมาตรฐานที่สามารถนำไปประยุกต์เป็นโครงคิ้วประเภทอื่นๆ ได้ โดยมีลักษณะเด่นๆคือ หัวคิ้วใหญ่ หางคิ้วเรียว โดยหัวคิ้วจะเริ่มตรงสันจมูก จุดโก่งจะอยู่ตรงกับขอบตาดำด้านนอก หางคิ้วจะทำมุมเอียงรับกับปีกจมูกพอดี หัวคิ้วและหางคิ้วจะอยู่ในระนาบเดียวกัน ซึ่งเป็นโครงคิ้วที่มีความสมดุลรับกับใบหน้า

โครงสร้างพื้นฐานของคิ้วและตา ( Basic part of eye and eyebrows )

การออกแบบทรงคิ้ว
 1. หัวคิ้ว head of brow
 2. ตัวคิ้ว body of brow
 3. จุดหักคิ้ว(จุดโค้ง) arch of brow
 4. หางคิ้ว tail of brow 
 5. หัวตา inner corner of eye
 6. ชั้นพับตา crease
 7. เบ้าตา eye socket
 8. โหนกคิ้ว brow bone 
 9. เปลือกตาบน upper lid
 10. ขอบตาบน upper lash line 
 11. ขอบตาบนด้านใน upper inner rim
 12. ขนตา eyelash
 13. ขอบตาล่าง lower lash line 
 14. ขอบตาล่างด้านใน lower inner rim
 15. ปลายตา outer corner of eye 

โดยธรรมชาติของคิ้ว รูปแบบ ความหนา บาง จะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไป เราสามารถแบ่งส่วนต่างๆของคิ้วได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ 

 • หัวคิ้ว โดยส่วนใหญ่แล้วส่วนนี้จะหนาและเข้มกว่าส่วนอื่นๆของคิ้ว
 • จุดโก่ง (โค้ง ) ถัดจากส่วนหัวคิ้ว อยู่ตรงกับขอบตาดำด้านนอก โดยมากส่วนนี้เป็นส่วนที่เฉียงชี้ขึ้น มีความโค้งโก่งตอนกลาง และหักมุมลงไปก่อนจะไปถึงส่วนสุดท้ายของคิ้ว ส่วนโค้งของคิ้วนี้แตกต่างไปแต่ละบุคคล บางคนโค้งมาก บางคนโค้งน้อย และบางคนเป็นเส้นตรงก็มี 
 • หางคิ้ว ถัดจากจุดโก่งของคิ้วต่อจากส่วนหักมุมเป็นส่วนปลายของคิ้ว โดยส่วนใหญ่มักจะเรียวเล็กและบางกว่าเมื่อเทียบกับทุกส่วนของคิ้ว 

รูปแบบโครงคิ้วตามธรรมชาติ 

โดยธรรมชาติของโครงคิ้ว รูปแบบ ความหนาบาง ความสั้น ความยาว จะแตกต่างกันไป ในแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปสามารถแบบรูปแบบโครงคิ้วได้ 6 ลักษณะหลักๆ ดังนี้ 

คิ้วโก่ง ; เป็นคิ้วที่มีจุดโก่งค่อนข้างสูง

คิ้วโค้ง ; เป็นคิ้วที่มีจุดโก่งไม่ชัดเจน

คิ้วยาว ; เป็นคิ้วที่มีความยาวเลยรูปตาออกไปมากเกินไป 

คิ้วสั้น ; เป็นคิ้วที่มีความยาวสั้นกว่ารูปตา (ไม่คร่อมตา)

คิ้วตรง ; เป็นคิ้วที่มีหัวคิ้วกับหางคิ้งเป็นเส้นตรง ไม่โค้งงอ ไม่มีจุดโก่ง

คิ้วตก ; เป็นคิ้วที่มีหางคิ้วต่ำกว่าหัวคิ้ว แนวคิ้วลาดเทออกทางด้านข้างของใบหน้า

ทั้งนี้อาจพบโครงคิ้วในรูปแบบผสมผสาน หรือแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น

 • คิ้วจั่ว เป็นคิ้วที่มีจุดโก่งตรงกลางตาดำพอดี
 • หัวคิ้วถอยห่างไม่เท่ากัน เป็นคิ้วที่มีจุดเริ่มต้นของหัวคิ้วคนละตำแหน่ง เช่น หัวคิ้วข้างซ้ายเริ่มต้นที่สันจมูก แต่หัวคิ้วด้านขวากลับเริ่มต้นที่ขอบตา ทำให้คิ้วดูไม่สมดุล
 • คิ้วสูงต่ำไม่เท่ากัน เป็นคิ้วที่ข้างหนึ่งสูงหรือต่ำมากกว่าอีกข้างหนึ่ง เหมือนคนยักคิ้วอยู่ตลอกเวลา
 • สันคิ้วอยู่ไกลตาดำ เป็นคิ้วที่มีจุดโก่งเลื่อนออกมาจากขอบตาดำมากเกินไป


Follow us on social media