สัก เจาะหู ฝังเข็ม บริจาคโลหิต ได้หรือไม่?

เดี๋ยวนี้การสักไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะคนหันมาสักกันเยอะมากขึ้น ทุกเพศทุกวัย ทั้งการสัก tattoo ตามร่างกาย รวมไปถึงการสักคิ้วอีกด้วย

ซึ่งตามข้อมูลจากสภากาชาดได้กำหนดคือ หากท่านใดที่ทำหัตถการดังกล่าวแล้วต้องการที่จะบริจาคโลหิตจึงมีแนวทางปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโลหิต โดยสามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

  • หากทำหัตถการดังกล่าวด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ ณ โรงพยาบาล สามารถให้บริจาคโลหิตได้ทันทีหลังแผลหาย
  • หากทำ ณ สถานที่อื่น ๆ เช่น คลินิกให้งดบริจาคโลหิตอย่างน้อย 4 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอาการผิดปกติ จากการติดเชื้อ และพันระยะ window period แล้ว โดยเฉพาะเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ทั้งนี้ การตรวจไวรัสตับอักเสบซีในโลหิตบริจาคต้องใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา (nucleic acid testing, NAT เท่านั้นหากยังไม่ได้ใช้วิธีการนี้ ให้งดการบริจาคโลหิต 1 ปี
สักคิ้วบริจาคเลือดได้ไหม

ซึ่งร้านสักในปัจจุบันนั้นได้มีมาตรฐานความสะอาดอย่างมากและปลอดเชื้อ อุปกรณ์ต่างๆ ใช้แล้วทิ้ง ไม่ว่าจะเป็น เข็ม สี จะใช้เคส:เคส ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะ แต่อย่างไรก็ตามควรปฏิบัติตามกฎและแนวทางปฏิบัติของทางสภากาชาดเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

Follow us on social media